Skip to main content

Auktoriserade översättningar

Vissa texter kräver auktorisering av en auktoriserad translator. En auktoriserad översättning styrks med en stämpel som ger översättningen den laga kraft som vissa myndigheter och institutioner kräver för att översättningen ska gälla som originaldokument. För auktoriseringen tar vi ut en extra avgift och i vissa fall dessutom portokostnaderna.

  • intyg
  • examensbetyg
  • avtal
  • handelsregisterutdrag
Tips för abonnenter

Kontakta oss!

    Genom att lämna in ett formulär accepterar du vår Registerbeskrivning.