Skip to main content

Företaget

S candix är en Åbobaserad översättningsbyrå som huvudsakligen fokuserar på översättning av facktexter till svenska och engelska. Företaget grundades år 1992. Vår ursprungliga affärsidé var att betjäna företag som i sin affärsverksamhet behöver material på god och fungerande svenska. Vår kärnkompetens utgörs alltjämt av goda översättningar från finska till svenska, men vi har senare utvidgat vår verksamhet såväl geografiskt som i fråga om språkurval. Numera ligger vårt kontor i Logomo i Åbo, som är ett centrum för kreativ företagsverksamhet. Vi har även ett kontor i Ekenäs.

Vår ledande verksamhetsprincip har alltid varit att producera tillförlitliga, professionella översättningar som håller hög kvalitet och som svarar mot kundens behov. Alla våra översättningar görs eller granskas av en översättare som har målspråket som modersmål – fyra av oss översätter till svenska, en till finska och en till engelska. Tack vare vårt pålitliga samarbetsnätverk av underleverantörer kan vi erbjuda våra kunder ett stort urval av språkkombinationer, som inkluderar nordiska språk, de största europeiska språken samt estniska och ryska. Varje omsorgsfullt utarbetad översättning är resultatet av ett samarbete mellan två professionella översättare. Den ena gör själva översättningen och den andra granskar och stiliserar språkdräkten.

Det bästa resultatet får vi genom förenade krafter – våra språkkunskaper och kundens branschkännedom. Det arbete vi gör kräver specialkompetens och vi samarbetar alltid nära med våra kunder för att garantera att vi på bästa möjliga sätt kan dra nytta av all tillgänglig kompetens. Scandix är en precis lagom stor översättningsbyrå: vi erbjuder individuell och kundanpassad service men samtidigt har vi tillräcklig kapacitet att tillförlitligt kunna hantera även omfattande uppdrag enligt överenskommen tidtabell.

Vår styrka är uttryckligen kvalitet, flexibilitet och att vi håller utlovad tidtabell. De flesta av våra kunder har vi fått på rekommendation av andra kunder. Var och en av våra översättare har sina egna specialområden och vi strävar alltid efter att ta hänsyn till detta när uppdragen fördelas.

Kontakta oss!

    Genom att lämna in ett formulär accepterar du vår Registerbeskrivning.