Skip to main content

Språkgranskning och korrekturläsning

Vi erbjuder professionell redigering och språkgranskning med ambitionen att såväl textens innehåll som stil ska motsvara ändamålet med texten. För redigering, språkgranskning och korrekturläsning tillämpar vi timdebitering. Om en kund beställer en översättning som ska publiceras (till exempel en årsberättelse eller broschyr) ingår den sista korrekturläsningen däremot i priset.

Tips och råd

Kontakta oss!

    Genom att lämna in ett formulär accepterar du vår Registerbeskrivning.